Nón bảo hộ lao động 05

Giá gốc là: 150.000 ₫.Giá hiện tại là: 120.000 ₫.

Nón bảo hộ lao động BAP05 có tác dụng bảo vệ an toàn phần đầu người đội trong quá trình hoạt động sản xuất.